2017-04-24

Chinese Championships 2017

Chinese Championships 2017 - Men and Women are held in Xinghua, China
from 23 April till 4 May 2017.

Official site

Chinese Championships 2017 - Men
System of play: 11 Round-12 Player Round Robin
Rate of play:
90 minutes all moves +
30 seconds increment

Schedule : UTC/GMT +8 hours
2017/04/23 14:30 - Round 01
2017/04/24 14:30 - Round 02
2017/04/25 14:30 - Round 03
2017/04/26 14:30 - Round 04
2017/04/27 14:30 - Round 05
           REST DAY
2017/04/29 14:30 - Round 06
2017/04/30 14:30 - Round 07
2017/05/01 14:30 - Round 08
2017/05/02 14:30 - Round 09
2017/05/03 14:30 - Round 10
2017/05/04 13:30 - Round 11

Players: 
#NamePtsSB
1Lu, Shanglei10

Wang, Chen10

Zhou, Jianchao10
4Gao, Rui0.50.25

Wei, Yi0.50.25

Xu, Minghui0.50.25

Xu, Yi0.50.25

Xu, Yinglun0.50.25

Zeng, Chongsheng0.50.25
10Bai, Jinshi00

Fang, Yan00

Wen, Yang00    


Chinese Women's Championship 2017

System of play: 11 Round-12 Player Round Robin
Rate of play:
90 minutes all moves +
30 seconds increment

Schedule : UTC/GMT +8 hours
2017/04/23 14:30 - Round 01
2017/04/24 14:30 - Round 02
2017/04/25 14:30 - Round 03
2017/04/26 14:30 - Round 04
2017/04/27 14:30 - Round 05
           REST DAY
2017/04/29 14:30 - Round 06
2017/04/30 14:30 - Round 07
2017/05/01 14:30 - Round 08
2017/05/02 14:30 - Round 09
2017/05/03 14:30 - Round 10
2017/05/04 13:30 - Round 11

Players:
#NamePtsSB
1Guo, Qi10

Wang, Jue10

Xiao, Yiyi10

Zhang, Lanlin10
5Lei, Tingjie0.50.25

Tan, Zhongyi0.50.25

Zhu, Jiner0.50.25

Zhu, Ying0.50.25
9Gu, Tianlu00

Ren, Xiaoyi00

Yuan, Ye00

Zhai, Mo00