2017-04-01

Първи фестивал от веригата открити турнири по блиц шахмат ChessBomb Tour 2017


ШАХМАТЕН ГРАН ПРИ ПО БЛИЦ НА ОТКРИТО България 2017
Организатори: шахматният портал Chessbomb.com и
ШК ЧесБомб - Пловдив
С подкрепата на общините: София, Пловдив, Варна и Бургас
В рамките на веригата ще се проведат  четири фестивала. Всеки фестивал ще включва по три квалификационни турнира:
 • турнири от група А – за шахматисти с международно ЕЛО >2100
 • турнири от група Б – за шахматисти с международно ЕЛО < 2200
 • турнири от група В – за деца до 16 години (родени след 01.01.2001 г.)
Фестивалите ще се проведат според следния график:
I Фестивал на 06.05.2017 г., в гр. София – турнири А1, Б1, В1
II Фестивал на 03.06.2017 г., в гр. Пловдив – турнири А2, Б2, В2
III Фестивал на 01.07.2017 г., в гр. Варна – турнири А4, Б4, В4
IV Фестивал на 05.8.2017 г., в гр. Бургас – турнири А3, Б3, В3
Финален турнир: на 09 и 10.09.2017 г. в гр. Пловдив.


Във финалния турнир право на участие получават 20-те шахматисти, класирали се:
 • на първите три места в  турнирите от А1 до А4  – 12 финалисти;
 • на първо място в турнирите от Б1 до Б4 – 4 финалисти;
 • на първо място в турнирите от В1 до В4 – 4 финалисти.
Във финалния турнир ще участват още 10 участника, поканени от организаторите. Това ще са десет от най-добрите играчи в световния шахматен елит. Те ще се срещнат с участниците във финалния турнир.
Всички 30 участници от финалния турнир ще бъдат наградени.


Регламент на квалификационния турнир в гр. София:


 • турнири от група А – за шахматисти с международно ЕЛО >2100
 • турнири от група Б – за шахматисти с международно ЕЛО < 2200
 • турнири от група В – за деца до 16 години (родени след 01.01.2001 г.)
Шахматистите с международно ЕЛО между 2100-2200 могат да избират в кой турнир да се включат.
Място на провеждане: градинката пред Народния театър “Иван Вазов”


Право на участие в турнирите А, Б и В  имат всички шахматисти, които заяват участието си  на място до 13.00 ч. на 06.05.2017 г. и заплатят турнирна такса. Предварителни заявки се приемат на email: aleksandar.delchev@gmail.com


ПРОГРАМА НА ТУРНИРИТЕ:
10.00 - 13.00 ч. – Записване на участниците
13.00 ч. – Обявяване на участниците за трите турнира
13.30 ч. – Техническа конференция   
14.00 ч. – Откриване на фестивала  
14.15 ч. – I кръг   
14.30 ч. – II кръг
15.00 ч. – III кръг   
15.20 ч. – IV кръг
15.40 ч. – V кръг  
16.00 ч. – VI кръг
16.20 ч. до 17.00 ч. – Почивка
17.00 ч. – VII кръг
17.20 ч. – VIII кръг   
17.40 ч. – IX кръг
18.00 ч. –  Награждаване и закриване на турнир В1
18.30 ч. – X кръг
19.00 ч. – XI кръг
19.20 ч. – XII кръг
19.40 ч. – XIII кръг
20.30 ч. – Награждаване и закриване на турнири А1 и Б1


СИСТЕМА И КОНТРОЛА ЗА ИГРА
 • Турнир А ще се проведе в 13 кръга по Швейцарската система, според турнирните правила на ФИДЕ и правилника на шахмата на ФИДЕ, валиден от 1.07.2014 (Приложение В. Блиц - ще се приложи т. В4). Играещите двойки ще се определят с помощта на софтуера Swiss Manager.
 • Турнир Б ще се проведе в 11 кръга по Швейцарската система, според турнирните правила на ФИДЕ и правилника на шахмата на ФИДЕ, валиден от 1.07.2014 (Приложение В. Блиц - ще се приложи т. В4).  Играещите двойки ще се определя с помощта на софтуера Swiss Manager.
 • Турнир В  ще се проведе в 9 кръга по  Швейцарската система, според турнирните правила на ФИДЕ и правилника на шахмата на ФИДЕ, валиден от 1.07.2014 (Приложение В. Блиц - ще се приложи т. В4). Играещите двойки ще се определя с помощта на софтуера Swiss Manager.


Контролата за игра на всички  турнири ще е по 5 минути на състезател до края на партията с добавяне на 3 (три) секунди преди всеки изигран ход, считано от първия.


ТАЙ-БРЕК
Класирането на състезателите, които финишират с еднакъв брой точки, се определя посредством:
(а) Резултат от партиите между състезателите в същата точкова група;
(б) Редуциран Бухолц-1;
(в) Бухолц;
(г) Брой победи.
СЪДИЙСТВО:
Главен съдия на фестивала – Ясна Шакотич, международен съдия на ФИДЕ
Главен съдия на турнир А – Ясна Шакотич, международен съдия на ФИДЕ
Главен съдия на турнир Б – Димитър Илиев, международен съдия на ФИДЕ
Главен Съдия на Турнир В – Здравко Недев, международен съдия на ФИДЕ
Съдия на турнир В – Ружка Генова, международен съдия на ФИДЕ
Технически секретар – Драгана Пейч, съдия I категория.
НАГРАДЕН ФОНД:
1. Награден фонд за турнир А1 (шахматисти с ЕЛО >2100)
 • Основно класиране: 1700 лева, разпределени, както следва:
1-во място - 500 лв. 6-то място - 100 лв.
2-ро място - 350 лв.   7-мо място - 80 лв.
3-то място - 250 лв.     8-мо място - 60 лв.  
4-то място - 150 лв. 9-то място - 50 лв.
5-то място - 120 лв. 10-то място - 40 лв.
 • Специални награди: 550 лв., разпределени, както следва:Младежи до 20 г.
Жени
Сеньори 60+
1-во място
100 лв.
150 лв.
100 лв.
2-ро място
50 лв.
100 лв.
50 лв.


2. Награден фонд за турнир Б1 (шахматисти с ЕЛО <2200)
 • Основно класиране: 1700 лева, разпределени, както следва:
1-во място - 500 лв. 6-то място - 100 лв.
2-ро място - 350 лв.   7-мо място - 80 лв.
3-то място - 250 лв.     8-мо място - 60 лв.  
4-то място - 150 лв. 9-то място - 50 лв.
5-то място - 120 лв. 10-то място - 40 лв.


 • Специални награди: 550 лв., разпределени както следва:Шахматисти с ЕЛО< 1800
Жени
Сеньори 60+
1-во място
100 лв.
150 лв.
100 лв.
2-ро място
50 лв.
100 лв.
50 лв.


3. Награден фонд за турнир В1 (деца родени след 01.01.2001 г.)
 • Предметни награди на стойност 2000 лева;
 • Победител - лаптоп;
 • 2-ро място - смартфон;
 • 3-то място - камера;
 • Всички шахматисти в турнира, които са набрали 6 или повече точки в 9-те възможни партии ще получат предметни награди.


Турнирните такси са в размер, както следва:
 • турнир А – 20 лв.;
 • турнир Б – 20 лв.;
 • сеньори 60+  – 15.00 лв.;
 • турнир В – 15 лв.
Гросмайсторите са освободени от турнирна такса.
Организаторите си запазват правото  да не допуснат до участие играчи, които в миналото, или по време на турнира, създават напрежение и нарушават основните принципи на световното шахматно движение GENS UNA SUMUS!