2017-12-02

Chinese Chess League 2017

The Chinese Chess League 2017 is held in China from 18th of April till 5th of December, 2017.

Official site

System of play: 22 Round - 12-Team Double Round-Robin

Rate of play: 90 minutes all moves + 30 seconds increment

Schedule : * UTC/GMT +8 hours
  (CST - China Standard Time)

  Round 1 Apr 18, 2017 13:00
  Round 2 Apr 19, 2017 13:00
  Round 3 Apr 20, 2017 13:00
  Round 4 Apr 21, 2017 13:00

  Round 5 May 23, 2017 13:00
  Round 6 May 24, 2017 13:00
  Round 7 May 25, 2017 13:00

  Round 8 Jul  26, 2017 13:00
  Round 9 Jul  27, 2017 13:00
  Round 10 Jul  28, 2017 13:00
  Round 11 Jul  29, 2017 13:00

  Round 12 Aug 18, 2017 13:00
  Round 13 Aug 19, 2017 13:00
  Round 14 Aug 20, 2017 13:00
  Round 15 Aug 21, 2017 13:00

  Round 16 Nov 02,  2017 13:00
  Round 17 Nov 03,  2017 13:00
  Round 18 Nov 04,  2017 13:00

  Round 19 Dec 02,  2017 13:00
  Round 20 Dec 03,  2017 13:00
  Round 21 Dec 04,  2017 13:00
  Round 22 Dec 05,  2017 13:00

#TeamMPTB1TB2
1shang18565.554
2chon16542.551.5
bei16465.551.5
4shand1443944
5tia1346046
chen13418.543
7zhe1044644
8han9445.542
she9409.543.5
10jia744441
11heb5389.537
12qin2317.530.5
Huang, Qian201
Ning, Kaiyu201
Stefanova, Antoaneta201
Tan, Zhongyi201
Zhai, Mo201
Zhang, Xiaowen201
Zhu, Jiner201
20Chu, Ruotong100.5
Ding, Yixin100.5
Girya, Olga100.5
Gu, Tianlu100.5
Guo, Qi100.5
Ju, Wenjun100.5
Lagno, Kateryna100.5
Lei, Tingjie100.5
Ni, Shiqun100.5
Wang, Jue100.5
30Hong, Xing000
Liu, Shilan000
Ren, Xiaoyi000
Sun, Fanghui000
Wang, Doudou000
Yuan, Ye000
Zhao, Xue000